Landzonetilladelse til at ombygge eksisterende bygning på Landevejen 85

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at ombygge eksisterende bygning til bolig på landevejen 85.

Skrevet den. 4. February 2021

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om tilladelsen på Landevejen 85 ved at klikke her