Landzonetilladelse til ridebane, hestepension og læskur

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at etablere en ridebane med lav orienteringsbelysning, samt lovliggørende landzonetilladelse til at bibeholde et læskur til heste og en hestepension som er indrettet i en eksisterende bygning på ejendommen beliggende Hvalsøvej 38, 4320 Lejre, matr.nr. 5a Tokkerup By, Allerslev.

Skrevet den. 16. February 2021

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om tilladelsen på Hvalsøvej 38 ved at klikke her