Landzonetilladelse til opførelse af énfamiliehus, 2 carporte og skur

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at påføre et énfamiliehus, 2 carporte og et skur på ejendommen beliggende Højbyvej 43, 4320 Lejre, matr.nr. 6i Højby By, Rorup.

Skrevet den. 17. February 2021

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om tilladelsen på Højbyvej 43 ved at klikke her