Landzonetilladelse til ændret anvendelse af erhvervsbygning

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at indrette en 78 m2 stor garage i en tidligere erhvervsbygning på ejendommen beliggende Glimvej 6, 4000 Roskilde, matr.nr. 1a Glim By, Glim.

Skrevet den. 10. February 2021

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om tilladelsen på Glimvej 6 ved at klikke her