Landzonetilaldelse til udvidelse af lejlighed

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende lejlighed i bygning 4 på Glimvej 28a, 4000 Roskilde, matr.nr. 7a Glim By, Glim.

Skrevet den. 10. February 2021

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om afgørelsen på Glimvej 28a ved at klikke her