Landzonetilladelse til væksttunnel

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opstille en væksttunnel til produktion af økologiske grønsager på ejendommen beliggende Blæsenborgvej 9, 4320 Lejre, matr.nr. 14ec, Allerslev By, Allerslev.

Skrevet den. 8. February 2021

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1, for så vidt angår beliggenhed og udformning.

Du kan læse mere om tilladelsen på Blæsenborgvej 9 ved at klikke her