Landzonetilladelse til etablering af bane til ridning

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at etablere en oval bane til ridning på ejendommen beliggende Sæbyvej 37, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 6a Sæby By, Sæby.

Skrevet den. 7. april 2021

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om tilladelsen på Sæbyvej 37 ved at klikke her