Lovliggørende landzonetilladelse til garage og hobbystald

Lejre Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til at opføre et 135 m2 stort byggeri til garage og hobbystald, på ejendommen der ligger Herslev Bygade 6b, 4000 Roskilde, matr.nr. 11b Herslev By, Herslev.

Skrevet den. 7. April 2021

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om tilladelsen på Herslev Bygade 6b ved at klikke her