Landzonetilladelse til to haveskure

Lejre Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til to haveskure på ejendommen der ligger Ejbyvej 47, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 8d Ejby By, Rye.

Skrevet den. 8. April 2021

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om tilladelsen på Ejbyvej 47 ved at klikke her