Landzonetilladelse til lovliggørelse af to lejligheder

Lejre Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til at bibeholde to lejligheder etableret i eksisterende bygninger på ejendommen beliggende Abbetvedvej 9A & 9B, 4000 Roskilde, matr.nr. 9l, Gevninge By, Gevninge.

Skrevet den. 14. april 2021

Afgørelsen af truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om tilladelsen på Abbetvedvej 9A og 9B ved at klikke her