Høring af forslag til tillæg 17 til spildevandsplanen.

Kommunalbestyrelsen har den 23. marts 2021 vedtaget at sende forslag til tillæg 17 til Spildevandsplan 2016 – 2023 ud i 8 ugers offentlig høring. Tillægget vedrører separatkloakering af ejendommene Nellikevej 21 B – 21 C i Vester Såby.

Skrevet den. 7. April 2021

Forslaget er sendt i høring den 7. april 2021. Høringsfristen udløber dermed den 2. juni 2021, klokken 23:59.

Eventuelle høringssvar skal sendes på mail til ctm@lejre.dk, alternativt med post til Lejre Kommune, Center for Teknik og Miljø, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø, og skal være kommunen i hænde senest ved høringsfristens udløb.

Se forslag til tillæg 17 til Spildevandsplan 2016 – 2023 her