Har du kommentarer til lokalplanforslagene for Søtorvet i Hvalsø?

Lejre kommunalbestyrelse besluttede på sit møde den 27. oktober at sende to forslag til lokalplanen for Søtorvet i høring frem den 23. december 2020.

Skrevet den. 4. November 2020

Du kan læse forslagene her:

Brev om høring

Kommuneplantillæg 18a

Forslag til Lokalplan 79a

Kommuneplantillæg 18b

Forslag til Lokalplan LK 79b