Landzonetilladelse på Orehøjvej 19

Lejre Kommune meddeler landzonetilladelse til at udvide boligarealet på Orehøjvej 19 i Allerslev.

Skrevet den. 12. November 2020

Klik her for at læse afgørelsen

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.