Landzonetilladelse til arbejdsarealer

Lejre Kommune har meddelt en forlængelse af en midlertidig landzonetilladelse til fire arbejdsarealer som er etableret på matr.nr. 11c, 11i, 16b og 37, Glim By, Glim, frem til den 31. august 2021.

Skrevet den. 12. November 2020

Afgørelsen er truffet efter Planlovens § 35. stk. 1.

Se landzonetilladelsen og klagevejledningen her