Tilladelse til vandindvinding i råstofgrav

Lejre Kommune har meddelt tilladelse til, at der graves et bassin/hul til grundvandsspejlet i Østerryelgaard råstofgrav, og til at indvinde 3000 m3 vand om året til støvbekæmpelse.

Skrevet den. 4. november 2020

Se tilladelsen og klagevejledning her