Landzonetilladelse til indretning af værelser og lejligheder til landbrugsmedarbejdere

Lejre Kommune har meddelte landzonetilladelse til at indrette 9 beboelsesværelser og 5 selvstændige lejligheder i en gammel driftsbygning på ejendommen beliggende Mannerupvej 30, 4320 Lejre, matr.nr. 3b, Manderup By, Osted.

Skrevet den. 13. November 2020

Afgørelsen er truffet efter Planlovens § 35. stk. 1.

Se afgørelse med klagevejledning her