Landzonetilladelse til ændret anvendelse på Nordmarksvej 1

Lejre kommune meddeler landzonetilladelse til at ændre anvendelse af erhvervsbygning til bolig på Nordmarksvej 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Skrevet den. 4. November 2020

Se tilladelsen med klagevejledning her