Afgørelse om ikke - VVM pligt til skovrejsning

Lejre Kommune har truffet afgørelse om, at skovrejsning på matr. nr. 4m Osager By, Osted ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af miljøvurdering.

Skrevet den. 5. november 2020

Se afgørelsen med klagevejledning her