Regulativ for husholdningsaffald i høring

Kommunalbestyrelsen har den 28. januar 2020 besluttet at sende et forslag til revideret Regulativ for Husholdningsaffald i høring.

Skrevet den. 14. februar 2020

Du kan læse regulativet i den grønne boks.

Det er primært regulativets beskrivelse af ordningerne for storskrald og haveaffald, der er ændret.

Regulativet er i høring frem til 14. marts 2020.

Du kan sende kommentarer og spørgsmål til regulativet til affaldoggenbrug@lejre.dk

Udkast til regulativ

Nuværende regulativ