Forslag til tillæg 10 til Spildevandsplan 2016 – 2023 om kloakering af ny dagligvarebutik ved Gevninge Vestvej, Gevninge

ommunalbestyrelsen har den 26. november 2019 vedtaget at sende Forslag til tillæg 10 til Spildevandsplan 2016 – 2023 ud i 8 ugers offentlig høring.

Skrevet den. 27. november 2019

Eventuelle høringssvar skal indsendes senest den 22. januar 2020. 

Høringssvarene kan enten sendes på mail til ctm@lejre.dk, eller med post til Lejre Kommune, Center for Teknik og Miljø, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø.

Se forslag til tillæg 10 til Spildevandsplan 2016 – 2023 her