Har du kommentarer til forslag til Lokalplan LK 66 for boliger på Møllegården i Osted?

Den 28. maj 2019 godkendte Lejre Kommunalbestyrelsen forslaget til lokalplan LK 66 for boliger ved Møllegården i Osted og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8. Du kan komme med kommentarer frem til den 24. Juli 2019.

Skrevet den. 28. maj 2019

Kom til borgermøde
Udvalget for Teknik & Miljø inviterer til møde den 13. juni kl. 19.00 i Osted Kulturhus, Alfarvejen 13, 4320 Lejre. Her vil administrationen fremlægge forslagene og du kan komme med kommentarer til forslagene.
Du kan læse mere om planerne i dokumenterne til højre.