Offentlig høring efter vandløbsloven om restaurering af Tokkerup Å på en strækning nedstrøms Hvalsøvej

Vi fremlægger hermed et projektforslag om restaurering af Tokkerup Å i offentlig høring efter vandløbsloven. Høringssvar skal være modtaget senest 30. juli 2019. Forslaget omfatter strækningen station 7575-8100.

Skrevet den. 4. juni 2019

Se høringsbrevet her
Se projektforslaget med bilag her