Udkast til miljøtilladelse til en eksisterende svineproduktion på Osmosevej 8, 4320 Lejre

Lejre Kommune har modtaget en ansøgning om miljøtilladelse til en eksisterende svineproduktion på Osmosevej 8, 4320 Lejre.

Skrevet den. 4. juli 2019

Ansøgningen omhandler et produktionsareal på 1.745 m2 til dyrehold på adressen Osmosevej 8, 4320 Lejre. Produktionsarealet er placeret i en eksisterende stald. Der sker ingen bygningsmæssige ændringer, og der opføres ingen nye stalde, i forbindelse med udvidelsen. Ansøgningen er en ændring fra en tilladt årsproduktion på 28.000 smågrise, 7,2-30 kg, og 650 slagtesvin (polte), 30-102 kg til et dyrehold med smågrise og slagtesvin på et produktionsareal på 1.745 m2.

Udkast til tilladelse er sendt i høring hos naboer og omkringboende, der ligger inden for konsekvensområdet for lugt på 653 meter. Naboer og omkringboende inden for konsekvensområdet er hørings- og klageberettigede.

Høringsfristen for naboer og omkringboende, der har modtaget høringsbrev med digitalpost, er 18. juli 2019. For naboer og omkringboende, der modtager høringsbrevet med posten, er høringsfristen 25. juli 2019.

Øvrige interesserede kan se udkast til tilladelse her og ansøgning her.