Offentlig høring om forslag til Ændring af drænforløb ved regnvandsbassin ved Buske

Vi fremlægger forslag til ændring af drænforløb, matr. 11m, 11cg og 11y Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø, i 4 ugers offentlig høring.

Skrevet den. 4. juli 2019

Har du bemærkninger til forslaget?
Hvis du har bemærkninger, kan du sende dem til Lejre Kommune, Center for Teknik & Miljø, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø, på e-mail til ankr@lejre.dk, så de er modtaget senest den
1. august 2019.

Lovgrundlag
Høringen sker i henhold til § 15 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.m.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Anne-Marie Kristensen på telefon 4646 4952 eller på e-mail ankr@lejre.dk.

Se forslaget her