Vådområdeprojekt Tempelkrog Nord - Offentlig høring efter vandløbsloven om forslag til omlægning af Truelsbæk, Elverdamså og dræn m.m.

Vi fremlægger forslag til omlægning af Truelsbæk og Elverdamså, nedlægning af pumpekanal og anlæg af brønde, grøfter m.m. i offentlig høring.

Skrevet den. 23. marts 2018

Du kan se høringsbrev, notat om forslaget og udkast til detailprojekt med bilag i menuen til højre.