Har du kommentarer til planerne for det tidligere rådhus i Lyndby?

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27 . november 2018 et forslag til Lokalplan LK 57 for boliger på Lyndby Gade 19 (det gamle rådhus). På samme møde godkendte Kommunalbestyrelsen et forslag til kommuneplantillæg for Lyndby Gade 19. Det betyder, at du frem den 25. januar 2019 kan komme med kommentarer til planerne.

Skrevet den. 3. december 2018

Du kan se høringsbrev og planforslag i menuen til højre