Høring om nedlæggelse af del af den private fællesvej Ryttergårdsvej, Kirke Hyllinge

Lejre Kommune er, som vejmyndighed, blevet anmodet om at give tilladelse til nedlæggelse af del af Ryttergårdsvej i Kirke Hyllinge. Anmodning kommer i forbindelse med realisering af lokalplanen LK 53 for boliger ved Ryttergården.

Skrevet den. 6. august 2018

Frist for bemærkninger
Har du bemærkninger, kan du sende dem til kommunen - gerne på e-mail trafik@lejre.dk.
Bemærkninger skal være modtaget af kommunen senest mandag d. 1. oktober 2018. 

Se høringsskrivelsen her