Høring af Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Kommunalbestyrelsen har besluttet at sende forslag til regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring fra den 3. oktober – 31. oktober 2017.

Skrevet den. 2. oktober 2017

Regulativet indeholder bestemmelser om vores nye affaldsordninger fra 2018.

• Vi indfører indsamling af restaffald og madaffald i to –delte affaldsbeholdere
• Vi indfører indsamling af plast og metalaffald i to –delte affaldsbeholdere
• Karton (ikke pap) kan du nu aflevere sammen med papir i papirbeholderen
• Ændrede regler for opkrævning for renovationsgebyrer, der bl.a. betyder at sommerhuse får samme tømmefrekvens som helårshuse, gældende for alle affaldstyper

Du kan hente Forslag til regulativet 2017 her.

Høringsfrist

Høringsfristen er til mandag den 31. oktober 2017 kl. 12.00.
Høringssvar sendes til Lejre Kommune, Center for Teknik & Miljø, affaldoggenbrug@lejre.dk

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet, og vi forventer, at Kommunalbestyrelsen tager en beslutning på deres møde den 18. december 2017.