Fornyet høring af Lokalplan for Ryttergården i Kirke Hyllinge

Kommunalbestyrelsen besluttede mandag den 30. oktober 2017 at sende Lokalplan LK 53 for boliger ved Ryttergården i Kirke Hyllinge i fornyet høring fra 1. november til 15. november.

Skrevet den. 1. november 2017

Den 28. august besluttede Kommunalbestyrelsen at reducere antallet af boliger fra 60 til 51. Herudover har vi modtaget en række indsigelser og bemærkninger, som har givet anledning til ændringer i planforslaget. Det er blandt andet besluttet at en del af boligerne kun skal opføres i ét plan og flere af parkeringspladserne er flyttet som følge af indsigelserne.

På den baggrund har Kommunalbestyrelsen besluttet, at sende lokalplanforslaget med en ny bebyggelsesplan og andre ændringer i fornyet høring i 14 dage.

Har du kommentarer til ændringerne i planforslaget, så send dem senest den 15. november 2017 til plan@lejre.dk eller til Lejre Kommune, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø, att. Planafdelingen.

Se det fornyede lokalplanforslag her