Fornyet høring af Lokalplan for Elverbakken ved Hyllegården

Kommunalbestyrelsen besluttede mandag den 30. oktober 2017 at sende Lokalplan LK 52 for boliger, Elverbakken, ved Hyllegården i fornyet høring fra 1. november til 15. november.

Skrevet den. 1. november 2017

Som følge af, at Kommunalbestyrelsen kun har besluttet at støtte 35 almene boliger i området er der nu lagt op til en indsnævring af lokalplanområdet. 

På grund indsnævringen af lokalplanområdet, og de øvrige ændringer, der er sket som følge af de indsigelser og bemærkninger fra høringsperioden, har Kommunalbestyrelsen besluttet, at sende lokalplanforslaget fornyet høring i 14 dage.

Har du kommentarer til ændringerne i planforslaget, så send dem senest den 15. november 2017 til plan@lejre.dk eller til Lejre Kommune, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø, att. Planafdelingen.

Se det fornyede lokalplanforslag her