Trafiksikkerhedsplan og Stiplan i høring

Trafiksikkerhedsplan 2017 og Stiplan 2017 er i høring frem til 5. juli 2017 Forslaget til de nye planer, kan ses i boksen øverst til højre

Skrevet den. 11. maj 2017

Trafiksikkerhedsplan 2017
Med planen ønsker vi at fortsætte de senere års systematisk indsats for færre uheld på vores veje. Vores målsætning er at halvere antallet af uheld med personskade i 2020 i forhold til antallet af personskadeuheld i 2010.

Forslaget til Trafiksikkerplan 2017 er basen for de næste skridt i kommunens arbejde med trafiksikkerhed, og vi regner med at planen vil medvirke til et fortsat fald i antallet af ulykker og tilskadekomne på kommunens veje og stier.

Hvis vi når vores mål i 2020, vil det betyde, at færre vil opleve de store personlige omkostninger, der er ved et trafikuheld.

Stiplan 2017
Som noget nyt, har vi også udarbejdet en stiplan. Målet med stiplanen, er at øge andelen af cykelpendlere, at flytte flest mulige billister over på cyklen eller over til den kollektive, at øge andelen af skolebørn der går eller cykler til skole, samt at styrke den rekreative cyklisme ved dels at skabe et mere sammenhængende stinet og dels øge informations niveauet på internettet.

Forslag til anlægsprojekter
Fælles for begge planer er, at de indeholder en lang rækker forslag til projekter til forbedring af trafiksikkerheden og herunder forbedringer af forholdene for cyklister.

Send dine høringssvar eller indspark ind til os på Trafik@lejre.dk
De bemærkninger og forslag vi får fra dig og andre, behandler vi samlet efter den 5. juli 2017.