Ansøgning om miljøgodkendelse af kvægbrug Nakkedamsvej 87 og 89, 4050 Skibby

Ejer af Nakkedamsvej 89 og Nakkedamsvej 87, 4050 Skibby, har indsendt ansøgning til Frederikssund Kommune om miljøgodkendelse til udvidelse af malkekvægbesætning. I dag er der 146 malkekøer med opdræt svarende til ca. 269,28 DE. Det ønskes at udvide til 235 malkekøer med opdræt, i alt svarende til ca. 458,46 DE.

Skrevet den. 16. august 2017

I Frederikssund Kommune vil udvidelsen ske i eksisterende stalde og anlæg, dvs. der skal ikke bygges nyt. På Nakkedamsvej 87, som ligger i Lejre Kommune, ønskes der opført en kviestald og en ensilagesilo.
Da ejendommen med den største del af dyreholdet ligger i Frederikssund Kommune, er det Frederikssund Kommune, der skal behandle ansøgningen.
Offentligheden kan stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning. Ideer, bemærkninger og spørgsmål til sagen og/eller ønsker om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse, skal være Frederikssund Kommune i hænde senest den 5. september 2017.

Ansøgningsmaterialet kan rekvireres hos: 
Frederikssund Kommune, Natur og Miljø på tlf.: 47 35 10 00, eller e-mail: natur@frederikssund.dk

Se mere her