Udvidelse af svineproduktionen på Landevejen 41, 4060 Kirke Såby

Skrevet den. 7. april 2017

Lejre Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af svineproduktionen på Landevejen 41, 4060 Kirke Såby fra 18.000 smågrise til 44.175 smågrise. Derudover er der søgt om udvidelse af stalden samt til at bygge ny gyllebeholder og kornsilo. Der vil blive indsat miljøkryds i afkastene, som vil ændre lugtspredningen i forhold til den eksisterende produktion.

Udkast til tillæg til eksisterende miljøgodkendelse er sendt i høring hos naboer og omkringboende, der ligger inden for konsekvensområder på 682 meter. Naboer og omkringboende inden for konsekvensområdet er hørings- og klageberettigede.

Høringsfristen for naboer og omkringboende der har modtaget høringsbrev med digitalpost er 27. april 2017.  For naboer og omkringboende der modtager høringsbrevet med posten er høringsfristen 4. maj 2017.

Øvrige interesserede kan se udkast til godkendelse i den grønne boks i højre hjørne.