Offentlig høring efter vandløbsloven om fjernelse af faunaspærring i Ledreborg Å

Offentlig høring efter vandløbsloven om fjernelse af faunaspærring i Ledreborg Å

Skrevet den. 6. april 2017

Projektforslag om fjernelse af faunaspærring i Ledreborg Å er i 8 ugers offentlig høring.

Har du indsigelser eller bemærkninger til projektforslaget?

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger, kan du sende dem til Lejre Kommune, Center for Trafik & Miljø, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø, eller på e-mail til ctm@lejre.dk senest den 2. juni 2017.

Projektets formål

Formålet med projektet er at forbedre de fysiske forhold i Ledreborg Å, så vandløbets fisk og smådyr kan vandre frit i vandløbet.

Vandløbet slynges og den gamle mølleopstemning nedbrydes

På en strækning på godt 100 meter genskabes vandløbets oprindelige fald og vandløbet slynges let på en kort strækning nedstrøms Kisserupvej.

Lovgrundlag

Høringen om projektforslaget sker i henhold til § 24, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.m.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Anne-Marie Kristensen på telefon 46464952 eller på e-mail ankr@lejre.dk.