Høring af forslag til Strategi for gadekær og bynære søer

Skrevet den. 24. oktober 2016

Lejre Kommune har nu udarbejdet forslag til Strategi for gadekær og bynære søer, i Lejre Kommune.
Vi sender nu strategien i høring til de berørte grundejerforeninger, bylau og andre interesserede, med henblik på evt. tilretninger inden strategien vedtages endeligt.

Høringsperioden løber fra den 24. oktober 2016 frem til den 9. december 2016. Høringssvar bedes sendt til Trafik@lejre.dk.
Bemærk venligst, at strategien indeholder forslag om et årligt budget på kr. 300.000 til tiltag som skal understøtte strategien - men at der ikke er afsat det foreslåede beløb, i det fornylig vedtagne budget for 2017.

Med venlig hilsen
Henrik Bech Hjortbøl
Centerchef, Center for Ejendomme & Trafik