Høring af forslag til handleplaner for fem Natura 2000-områder

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har den 31. oktober 2016 besluttet at sende forslag til handleplaner for 2016-2021 for kommunens fem Natura 2000-områder i høring.

Skrevet den. 1. november 2016

Det drejer sig om områderne Ejby Ådal, Hejede Overdrev, Roskilde Fjord, Ramsø Mose og Ryegaard Dyrehave.

Natura 2000 handleplanerne beskriver, hvordan kommunen vil arbejde for at forbedre forholdene for den beskyttede natur i hvert Natura 2000 område. Planerne bygger videre på den indsats, der er gjort i første planperiode fra 2009-2015.

Planerne er lavet på baggrund af statens Natura 2000-planer.

Yderligere oplysninger om statens naturplaner kan findes på hjemmesiden for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings (SVANA)

Hvis du ønsker at komme med indsigelser eller bemærkninger, kan du skrive til Lejre Kommune, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø (brevpost), eller på mail: cbm@lejre.dk. Høringssvar skal være modtaget af Lejre Kommune senest den 20. december 2016