Offentlig høring efter vandløbsloven

Skrevet den. 15. juli 2016

Lejre Kommune fremlægger et projektforslag for regulering af en grøft mellem Lyngvejen 4 og Lyngvejen 6.

Læs høringsbrev og se projektforslaget.