Lokalplan for en adgangsvej til Hyllegården igennem Den grønne Kile

Forslag til Lokalplan LK 40 for en adgangsvej til Hyllegården igennem Den grønne Kile er i offentlig høringfra 1. september til 27. oktober 2015.

Skrevet den. 1. september 2015