Etablering af sø og sløjfning af grøft på Buesøvej 9

Skrevet den. 29. april 2014

Lejre Kommune fremlægger hermed forslag til regulering af vandløb i 4 ugers offentlig høring.

Reguleringen vedrører ansøgning om etablering af en sø, sløjfning af grøft samt etablering af overløb fra søen på ejendommen Buesøvej 9, 4000 Roskilde.

Fremlæggelsen sker i henhold til bekendtgørelse nr. 1436 af 11. december 2007 om vandløbsregulering og - restaurering m.v.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger kan sendes til:

Lejre Kommune, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø, eller på mail: cbm@lejre.dk. Høringssvar skal være modtaget af Lejre Kommune senest den 18. juni 2014.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Byg & Miljø, Lejrevej 15, 4320 Lejre, på tlf.: 46 46 49 52 eller på mail: ankr@lejre.dk.