Udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af svineproduktion

Lejre Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af svineproduktionen på Tokkerupvej 6, 4320 Lejre.

Skrevet den. 24. juni 2014

Lejre Kommune har behandlet ansøgningen samt supplerende oplysninger efter husdyrlovens § 12. På baggrund heraf har kommunen udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse med vilkår til drift og indretning.

Produktionen ønskes udvidet fra 79,37 til 258,37 dyreenheder. I forbindelse med udvidelsen vil der blive etableret et nyt staldanlæg i åbent land med gyllebeholder, foderlade og fodersiloer. De nye anlæg placeres på vestsiden af Tokkerupvej, hvor det eksisterende staldanlæg er på østsiden af Tokkerupvej.

Inden der kan meddeles godkendelse, skal kommunen foretage høring af parter samt naboer og andre berørte. Disse har fået brev om, at udkastet kan ses på hjemmesiden.
Øvrige der i forbindelse med foroffentlighed har ønsket at få udkast til godkendelse tilsendt er ligeledes informeret.

Høringsperiodens længde

Høringsperioden er fastsat fra 25. juni 2014 til 6. august 2014. Eventuelle bemærkninger skal være skriftlige og være modtaget af kommunen senest den 6. august 2014.

Bemærkninger skal sendes til:
Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

Eller pr. e-mail: post@lejre.dk