Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Skrevet den. 30. juni 2014

Lejre Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen Sæbyvej 28, 4070 Kirke Hyllinge. Ansøgningen behandles efter § 12 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

På Sæbyvej 28 er der i dag en malkekvægsbesætning på 56 malkekøer (stor race) med opdræt, svarende til 104,7 dyreenheder (DE). Der ønskes en udvidelse til ca. 200 malkekøer (stor race) med opdræt, i alt svarende til 362,16 DE.

Udvidelsen foregår dels i en ny kostald, som ønskes etableret syd for ejendommen, og dels i de eksisterende bygninger. Bygningssættet består af de gamle staldbygninger (3 sammenhængende længer nær stuehuset), hvor både køer, kvier og kalve går. Ejendommen drives økologisk, hvorfor dyrene er udegående en stor del af året. 

Lejre Kommune fremlægger hermed ansøgningen i 2 ugers foroffentlighed.

Ansøgningsmaterialet findes i den grønne boks til højre.

Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Lejre Kommune på tlf. 4646 4958 eller på mail: cbm@lejre.dk. Kommentarer til ansøgningerne eller ønske om at få fremsendt udkast til afgørelse, når en sådan foreligger, kan senest den 14. juli 2014 kl. 15.00 fremsendes til Lejre Kommune, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø eller via ovenstående mailadresse.