Offentlig høring – Forslag til etablering af nyt rørlagt vandløb fra Mag-lemosen til Isefjord

Lejre Kommune fremlægger hermed forslag om etablering af nyt vandløb i offentlig høring. Fremlæggelsen sker i henhold til bekendtgørelse nr. 1436 af 11. december 2007 om vandløbsregulering og –restaurering m.v.

Skrevet den. 17. juli 2014

Lejre Kommune har modtaget ansøgning om etablering af et nyt tæt rørlagt vandløb fra Maglemosen ved Kyndeløse til Isefjord. Vandløbet påtænkes etableret parallelt med en regnvandsledning, som er planlagt nedlagt af Lejre Forsyning. Vandløbet foreslås et forløb mod vest nord for Kyndeløse Sydmark, gennem den grønne kile og Brusagervej med udløb i kløften, hvor det eksisterende afløb fra mosen er.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger kan sendes til:

Lejre Kommune, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø, eller på mail: cbm@lejre.dk. Høringssvar skal være modtaget af Lejre Kommune senest den 22. august 2014.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Byg & Miljø, Lejrevej 15, 4320 Lejre, på tlf.: 46464951 eller på mail: sgch@lejre.dk.