Høring Skolereform

Skrevet den. 5. februar 2014

Udvalget for Børn & Ungdom besluttede på deres møde den 4. februar 2014 at sende forslag til mål, indsatsområder og rammer for skolerne i skoleåret 2014-15 til høring i skolebestyrelser, skolernes lokaludvalg og skolens øvrige interessenter.

Høringssvar bedes venligst fremsendt pr. e-mail til cs@lejre.dk senest den 20. februar 2014.