Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen beliggende Hornsherredvej 235, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 3cl Lyndby By, Lyndby.

Skrevet den. 19. marts 2020

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35. stk. 1.