Landzonetilladelse til udstykning af regnvandsbassin

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til en ændret udstykning af et regnvandsbassin beliggende på matr.nr. 11m Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Skrevet den. 20. maj 2020

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35. stk. 1.