Landzonetilladelse til at indrette et spisested, kursusvirksomhed og 3 bed & breakfast-værelser

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at indrette et spisested, kursusvirksomhed og 3 bed & breakfast-værelser på ejendommen der ligger Hestehavevej 42, 4320 Lejre, matr.nr. 44l Osted By, Osted.

Skrevet den. 11. maj 2020

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.