Landzonetilladelse til opføre en koldhal og etablere autoværksted og bilforhandler m.m.

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opføre en koldhal og etablere autoværksted og bilforhandler m.m. på ejendommen beliggende Landevejen 49, 4060 Kirke Såby.

Skrevet den. 15. maj 2020

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35. stk. 1.