Tilslutningstilladelse til separat regnvand fra nyt boligområde i Kirke Hyllinge

Lejre Kommune har den 13. januar 2020 meddelt tilslutningstilladelse til separat regnvand fra nyt boligområde, som vil blive etableret ved Ryttergården i Kirke Hyllinge.

Skrevet den. 13. januar 2020

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven.

Klagefristen udløber den 10. februar 2020.

Se tilladelsen her