Landzonetilladelse til at etablere en plads

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at etablere en plads til udstilling/opbevaring af salgsbiler, én container, dæk m.m. på ejendommene beliggende Dyvelslystvej 2 & 9, 4060 Kirke Såby, matr. nr. 20e & 20g V. Såby By, Kirke Såby.

Skrevet den. 13. januar 2020

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.