Afgørelse om kontrolprogram for Ledreborg Alle Vandværk

Lejre Kommune har truffet afgørelse om et kontrolprogram for Ledreborg Alle Vandværk gældende for 2020 – 2024. Kontrolprogrammet beskriver vandværkets kontrol med vandets kvalitet, kontrol med vandforsynings anlæggets funktion, samt vandværkets tiltag til at mindske og afværge risiko for forbrugernes sundhed.

Skrevet den. 8. januar 2020

Afgørelsen er truffet i henhold til § 7 stk. 3 i Bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Hvis du vil klage over afgørelsen skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest onsdag den 5. februar 2020.  

Se afgørelsen og klagevejledningen her

Se kontrolprogrammet med analysepakker her